ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

1941

 

Акредитивни писма на Адолф Хайнц Бекерле.София,
17 юни 1941 г.
ЦДА,ф.3к, оп.12, а.е.1845, л.2

 

Адолф Хайнц Бекерле, германски дипломат, обергрупенфюрер, пълномощен министър в България, в София от 17 юни 1941 г. След края на войната е подследствен и изправен пред съд за съучастие в депортиране на евреи от Тракия иМакедония.
ЦДА,ф.3к, оп.12, а.е.1850, л.2

 

След приключване на войната всички евреи ще напуснат Европа. Това е неотменното решение на фюрера и представлява единственият начин за решаване на този въпрос,тъй като той може да бъде решен цялостно само глобално и че отделни мерки не могат да бъдат от полза.Из паметна бележка на Йоахим фон Рибентроп, германски външен министър за срещата му с Иван Попов,министър на външните работи на България.

Берлин, 27 ноември 1941 г.
ЦДА, КМФ 06

 

Цялата 1941 г. е белязана от законови и нормативни ограничения за евреите. Обнародва се Законът за защита на нацията, който отнема гражданските и политическите права на евреите на основата на религиозна принадлежност, прокарват се още два закона, които поставят началото на икономическите ограничения за евреите,приема се правилник за приложението на ЗЗН.Подзаконовите нормативни актове на българското правителство също са в съответствие с антисемитската политика на нацистка Германия.

 

 

 

 

 

Евреи по време на извършване на строителни дейности в еврейски трудови групи. (Тези групи, наричани още и трудови лагери, са създадени с Постановление№113/12.08.1941 г. В тях се включват всички мъже евреи на възраст 20-46 г., които подлежат на отбиване на военната си служба.)
1941 г.ЦДА,ф.1568 к, оп.1, а.е.400

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group