ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

ОтговорносттаГеорги Петров, главен обвинител в процесите на Народния съд.
София, 19441945 г.
ЦДА, ф.1365, 2006Проф.Богдан Филов,министър-председател и регент на България пред Народния съд.
Декември 1944 г.
ЦДА, ф.1365, 2015Съдийски състав по време на процесите на Народния съд.
София, 1944 г.
ЦДА, ф.1365, 2011Д-р Петър Габровски, министър на вътрешните работи и вносител в Народното събрание на Закона за защитеа на нацията пред Народния съд.
Декември 1944 г.
ЦДА, ф.1365, 2011Първи състав на Народния съд, който съди бившите регенти и министри, въвлекли България във Втората световна война.
София, 22 дек. 1944 г.
ЦДА, ф.1365, 2011Членове на съюзническата Контролна комисия в България по време на официалната капитулация на Германия.
София, 10 май 1945 г.


На 20 ноември 1945 г. в Нюрнберг започва Процесът срещу основните военни престъпници предМеждународния военен трибунал. Едно от основните обвинения за престъпления срещу човечеството гласи: Убийства, изтребления, депортация, поробване на цивилно население преди или по време на война,преследване по политически, расови или религиозни причини,независимо дали са извършени в нарушение на националното законодателство.

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group