ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

1943 от Кюстендил до СофияВладимир Куртев, участник в Кюстендилската делегация.
ЦДА,Библиотека


Табло със снимки на народните представители от ХХV Народно събрание.
ЦДА,ф.173к, оп.6, а.е. 3136.


ПетърМихалев, депутат в ХХV Обикновено народно събрание и участник в Кюстендилската делегация, посетила Димитър Пешев, подпредседател на Народното събрание.
ЦДА,Библиотека


Димитър Пешев, подпредседател на ХХV Обикновено народно събрание.
ЦДА,ф.1335к, оп.1, а.е.208, л.4


Постановления на Министерския съвет, протокол№32 за депортирането на 20 000 евреи от новите и старите предели на страната, лишаването им от българско поданство и отчуждаване на имуществото им.

София, 2 март 1943 г.
ЦДА,ф.284к, оп.1, а.е.8105, л.32,33Протестно писмо от Димитър Пешев, подпредседател на ХХV ОНС и 42-ма народни представители до Богдан Филов,министърпредседател срещу вътрешната политика и опитите на правителството да изсели евреите извън границите на България.
София, 17 март 1943 г.

ЦДА, ф.250-Б, оп.1, а.е.47, л.11-12

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group