ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

 1942 по ул. Ванзее


Заповед, издадена от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, за командироване на Ал. Белев, юрисконсулт при същото министерство в Германия.
София, 29. декември 1942 г
ЦДА, Ф.1568 оп.1,а.е.122,л.8Лична данъчна декларация за 1942 г. на Александър Белев с данни за заеманите от него длъжности.

София, 26 март 1943.
ЦДА, ф.190к, оп.1, а.е.1, л.8Александър Белев, юрискосулт в Министерство на вътрешните работи и народното здраве до август 1942 г.
ЦДА, ф.3к, оп. 14,а.е.203, л.8


Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.
София, 2 юни 1942 г.
ЦДА, ф.371к, оп.5,а.е.1081Нацисткият списък с броя на евреите, които подлежат на унищощение по държави.
ЦДА, Библиотека


Наредба, издадена въз основа на закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос. Член І от наредбата гласи: При Министерството на вътрешните работи и народното здраве се създава Комисарство за еврейските въпроси.
София, 26 август 1942 г.
ЦДА, ф.1568к, оп.1, а.е.122Плик и пощенски марки на Комисарството.
ЦДА, ф.1568 к,оп.1, а.е.80

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group