ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 1933–1939 г.

Европа на“Новия ред”

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 – гласове в защита на евреите

България – своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

„Човекът с жълтата звезда“ или рисунки в лагера

1942 – по ул. “Ванзее”

1942 – Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 – Обречените

1943 – от Кюстендил до София

1943 – Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

Европа на“Новия ред”

 

Еврейският въпрос в Германия с подробни статистически данни.
ЦДА,ф.366б, оп.1, а.е.1700, л.1-12

 

Позив от Централната консистория на евреите в България за парично подпомагане на германските евреи София, 1933 г.
ЦДА,ф.1568к, оп.1, а.е.7, л.3

 

Писмо от Българската царска легация в Берлин за въвеждане на специален знак“J” в паспортите на евреи, германски поданици, и реда и начина за издаване на визи към такива паспорти.
Берлин, 20 януари 1939 г.
ЦДА,ф.176к, оп.11, а.е.1772 л.33

 

Истината за преследването на евреите в Германия, уводна статия в Бюлетина на Централната консистория на евреите в България.

10 май 1933 г.
ЦДА,ф.366б, оп.1, а.е.277, л.3

 

 

Германската преса за посещението на цар Борис ІІІ в Германия и срещите му с Адолф Хитлер.

17-26 септ.1938 г.
ЦДА,ф.3к, оп.12, а.е.2727, л.3

 

Протестна телеграма от “Аmerican Jewish Congress” до Димитър Наумов за експулсирането на евреи, чужди поданици извън пределите на България.
Вашингтон, 5 май 1939 г.
ЦДА,ф.461к, оп.2, а.е. 20 л.114

”Трагедията на един народ”, статия от С.П.Литовцев, отпечатана във в.“Час”.
София, 10 март 1937 г.
ЦДА,ф.366б, оп.1, а.е.277, л.3

 

Карта на преселението на евреите през вековете, приложение към бюлетин“Германска кореспонденция”.
ЦДА,ф.3к, оп.12, а.е1672, л.1, 19

 

Copyright © Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group