ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 1933–1939 г.

Европа на“Новия ред”

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 – гласове в защита на евреите

България – своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

„Човекът с жълтата звезда“ или рисунки в лагера

1942 – по ул. “Ванзее”

1942 – Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 – Обречените

1943 – от Кюстендил до София

1943 – Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

СпасенитеМенора, нарисувана в знак на благодарност и за спомен от изселването на евреи от София и Казанлък през 1943 г. и пребиваването им във Враца, рисувана от Нисим Елия Сиди.
ЦДА,ф.1568 к, оп.1


Статия в“Argus International de la Presse S.A.- Geneve” за съдбата на евреите в Дания.
9 октомври 1943 г.
ЦДА,ф.1568к, оп.1, а. е. 409, л.3


 


Снимки на евреи, преживели прилагането на антиеврейските закони в България през 1941–1944 г, но спасени от своите сънародници. През 1947–1950 г. тези снимки служат за издаването на групови паспорти на български евреи, които потеглят към Обетованата земя.
ЦДА,ф.622, оп.1, а.е 100

 

Copyright © Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group