ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

1940 гласове в защита на евреите

 

Изложение на Централната консистория на евреите в България до председателя на Народното събрание против Законопроекта за защита на нацията.
София, 21 окт. 1941 г.
ЦДА,ф.173к, оп.6,а.е.1087, л.89, 95

 

Изложение на Управителния съвет на Съюза на българските адвокати срещу Законопроекта за защита на нацията.

София, 30 октомври 1940 г.
ЦДА,ф.173к, оп.6,а.е1087, л. 42-45

 

Протокол на пълния състав на Светия синод на Българската православна църква за изслушване доклада на делегацията, провела срещи с мнистър-председателя и председателя на Народното събрание във връзка с подготвения Законопроект за защита на нацията.

София, 19 декември 1940 г.
ЦДА,ф.791к, оп.1, а.е.65, л.90-96

 

Вподкрепа на Законопроекта за защита на нацията застават организации като: Съюза на българските запасни офице-ри,Съюза на българските подофицери от запаса,Национален студентски съюз,Младежко християнско движениеОтец Паисий.

Още с публикуването на Законопроекта през октомври 1940 г.и по време на обсъждането дял ІІ - За лицата от еврейски произход,предизвиква бурно обществено недоволство.Открито с писма,изложения телеграми до председателя на Народното събрание,министър-председателя и министри срещу проектозакона застават: жители от Трето кметство в София, 21 български писатели,Управителен съвет на Съюза на българските адвокати, адвокати от Видин, търговски помощници, лекари, граждани от избирателни райони от София,младежи от Захарна фабрика,Светия синод на Българската православна църква, дружества на художниците в България, трудещи и учащи се от Пловдив. Всички те протестират срещу дискриминационните принципи, залегнали в него и го определят като противоконституционен, обществено ненужен и срамен.

 

 

Светият синод на българската православна църква.

 

Протестни телеграми от граждани и организации до Народното събрание срещу разглеждания Законопроект за защита на нацията.

София, ноеври 1940 г.
ЦДА,ф.173 к, оп.6, а.е. 1087,л.84,75,74,76,80, 81

 

Списък на народните представители, поискали думата по Законопроекта за защита на нацията.
ЦДА,ф.173к, оп.6,а.е.1087, л.247

 

Позив срещу внесенияза разглеждане в Народното събрание Законопроект за защита на нацията.
ЦДА,ф.18 б, оп.1, а.е.249, л.1

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group