ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

Антисемитско законодателство

 

Методи Атанасов Попов (18811954)
Български учен, биолог.Специализира биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен,Берлин,Париж и Лондон.Доктор (1906) на Мюнхенския университет, завеждащ катедра по обща биология (19201921) вМедицинския оакултет на Софийския университет. Пълномощен министър (19231931) в Берлин.Изтъква абсурдността на нацистката теория за чиста раса и в израз на протест през 1937 г. връща на Хитлер ордените, които получава от германското правителство.Излага възгледите си в трудовете Наследственост, раса и народи,Българският народ между европейските раси и народи. Публичните му лекции в България през 1938 г. са провалени от фашизираната РНБ. Академик (1947), основател и директор на института по биология при БАН (19481954)
ЦДА,Библиотека

 

Парламентарно питане от народния представител Иван Пастухов към министъра на вътрешните работи и народното здраве за проваляне публичните лекции на проф.Методи Попов срещу расовите теории и опити за погром в еврейския квартал в София.
София, 6 юли 1938 г.
ЦДА,ф.173к, оп.8, а.е.189

 

Антропология на българския народ. Един от глобалните трудове на академик Методи Попов с посвещение срещу расовите теории.

София, 1954 г.
ЦДА,Библиотека

 

910 ноември 1938г. Нацисткият погром Reichskristanacht от групи на SA и SD над евреи в
Германия и Австрия.Разрушени 815 еврейски магазина и 71 синагоги, подпалени 191 синагоги, арестувани 20 000 евреи, убити 36.

 

 

Точка четвърта от програмата на Националсоциалистическата германска работническа партия. Германия, 1920 г.
Гражданството да се определя от расата; никой евреин да не бъде гражданин на Германия
ИзЗакон за защита на немската раса и чест.
Нюрнберг, 15 септември 1935 г.


1.Забраняват се браковете между евреи и германски граждани или сродни по кръв. Такива бракове са нищожни дори и в случаите,когато за да се заобиколи закона се сключват в чужбина.
2. Забраняват се извънбрачните връзки между евреи и германски граждани или сродни по кръв.
3.На евреите се забранява вдигането на на ционалното знаме и носенето на национални цветове.Упражняването на това право е защитено от държавата.

 

Дял 2 от проекта на Закон за защита на нацията.Член 15. определя правното понятие евреин. Законодателните текстове в този дял изцяло подражават на Нюрнбергските закони от 1935 г.

София 1940 г. /ЦДА,ф.371к, оп.5, а.е.589

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group