ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

 

Този завършен артист очаква да не забравим нито едно негово минало,нито годините на изпитание. Неговият тъжен български евреин със звезда на ревера ни напомня времето, когато Давид Перец, разделен от своите, троши камъни по пътищата на отечеството си, защото България, въпреки нацистката настойчивост,нито един евреин не бе депортиран от страната.
ЖоржЮисман,Париж, 1952 г.

 

Давид Аврам Хаим Перец (19 февр. 1906,Пловдив28 май 1982, Париж) Известен български художник от еврейски произход
1927-записва се Художествената академия в София
1931-март, първа самостоятелна изложба в салона на Еврейския народен университет в София
1932-участва в изложбата Художниците евреи в България,София
1933-Завършва Художествената академия,София
1934-самостоятелна изложба в София, едновременно с посмъртната изложба на проф.БорисШац
1935-самостоятелна изложба в София
1936-посещава Франция,Холандия, Германия
1938-сключва брак с Иза
1939-самостоятелна изложба в София
1940-самостоятелна изложба в София
1942-1944-в еврейските трудови групи
1946-самостоятелна изложба в София
1949-напуска България и се установява в Париж
1952-самостоятелна изложба в Париж, получава наградата на Израел
1956-самостоятелна изложба в Париж
1957-Парижката община го удостоява със златен медал за пейзажа Пале Роял
1958-самостоятелна изложба в Лондон
1959-самостоятелна изложба в Тулон
1976-юбилейна изложба в Пловдив
1980-изложба на негови творби, подарени на фонд 13 века България

 

Автопортрет. 1951.

Маслени бои върху платно, 41/33 см.НХГ Червенокос не съм бивал никога, само очите си ми останаха сини... из спомените на Давид Перец по повод на еврейското му потекло.

 

Писмо от С.Сотиров, председател на Дружеството на новите художници до председателя на Съюза на дружествата на художниците в България за защита правата на художниците-евреи.
София, 12 ноемвр. 1940 г.
ЦДА,ф.173к, оп.6, а.е.1087, л.101

 

Списък на членовете на Съюза на дружествата на художниците в България. Сред тях са и имената на художници евреи.
София, 1941 г.
ЦДА,ф.567к, оп.1, а.е.21,л.5

 

Изложение от художниците Давид Перец,Елиезер Алшех,Марко Бехар, Давид Бенун иМориц Бенционов за забраната, прредвидена в законопроекта за защита на нацията, да членуват в Съюза на дружествата на художниците в България.

София, 12 окт. 1940 г.
ЦДА,ф. 173к, оп.6, а.е. 1087, л.102

 

Композиция. 1942.

Маслени бои върху платно, 77,5х98,5 см. Две години от живота на Давид Перец преминават в Еврейските трудови групи.Въпреки всичко, художникът продължава да твори и създава цял цикъл от творби.Сред тях са Каменотрошачи,Евреи строят път, Човекът с жълтата звезда, както и множество рисунки, свързани с насилственото пребиваване на художника през време на войната в еврейските трудови групи.

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group