ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

Законът за защита на нацията

 

Проект на Закон за защита на нацията (текст за дял ІІ).

София, 1940 г.
ЦДА,ф.366б, оп.1 а.е.993, л.12

 

Законопроектът за ограничения на евреите в България.

Статия във в.Зора.

София, 9 октомври 1940 г.
ЦДА,ф.366б, оп.1, а.е.993

 

Протестно писмо от 21 български писатели срещу внесения в Народното събрание Законопроект за защита на нацията.
София,17 октомври 1940 г.
ЦДА,ф.366б, оп.1 а.е.989, л.1

 

Богдан Филов
От 15 февруари 1940 г. до 9 септември 1943 г. е министър-председател на България, а след това е регент.Осъден на смърт от Народния съд. Екзекутиран на 1.ІІ.1945 г.
ЦДА,Библиотека

 

Цар Борис ІІІ открива заседание на ХХV обикновено Народно събрание.
София, 1940 г.
ЦДА,ф.3к, оп.14, а.е. 174, л.17

 

Петър Габровски,
министър на вътрешните работи и народното здраве.
ЦДА,ф.3к, оп.14, а.е.203

 

През есента на 1940 г. министърът на вътрешните работи Петър Габровски внася за разглеждане в Народното събрание Законопроект за защита на нацията.Той съдържа 4 дяла:
1. За тайните и международни организации;

2. За лицата от еврейски произход;

3. За противонационалните и съмнителни прояви;

4.Особени разпоредби.Дял втори е отреден на лицата от еврейски произход. Член 15 определя правното понятие евреин, а членове 1630 налагат изключително ограничаване на гражданските и политическите права на българските евреи. Ограниченията в целия дял са във връзка с личността,имуществената и професионалностопанската дейност на лицата от еврейски произход.На 24 декември 1940 г. с проведеното гласуване законопроектът се превръща в нормативен акт на висшата държавна власт, а от 23.І.1941 г. с неговото обнародване в Държавен вестник 48 000 български евреи са лишени от граждански и политически права. Законодателно се полагат основите на еврейския въпросв България.

Мотиви от Петър Габровски към Законопроекта за защита на нацията.

София, 7 октомври 1940 г. / ЦДА,ф.371к, оп.5, а.е.958 л.1; 173 к, оп.6, а.е.1087, л.252

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group