ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

 


Писмо от П. Груев до П.Драганов за срещите на Иван Попов, министър на външните работи и изповеданията с д-р Клодиус за българското административно управление вМакедония.
София, 31 май 1941 г.
ЦДА,ф.3к, оп.12, а.е.1682, л.1Богдан Филов, министър-председател,

подписва протокола за присъединяването на България към Тристранния пакт.
Виена,1 март. 1940 г.
ЦДА, БиблиотекаПротокол за присъединяване на България към Тристранния пакт.
Виена, 1 март 1941 г.
ЦДА,ф.250б, оп.1, а.е.48Мостът на Дунав, по който германските войски преминават от Румъния в България.
Март, 1941 г.
ЦДА,Библиотека.

 

 

Българските войски навлизат в Македония.

Струмица, 26 април 1941 г.
ЦДА,ф.3к, оп.15, а.е.184, л.11, 24

 

На 1 март 1941 г.министър-председателят Богдан Филов подписва договора за присъединяване на България към Тристранния пакт, а германските войски навлизат в страната.На 19 и 20 април Германия разрешава и допуска влизането на български войски във ВардарскаМакедония и Беломорска Тракия,но с това те не стават неразделна част от българската държава. За разлика от Крайовския договор за присъединяване наЮжна Добруджа, спогодбата Клодиус-Попов не е подкрепена от никакъв официален документ. От текста на тази спогодба се вижда, че българското правителство поема само задълженията, които гарантират правата на германците в окупираните Македония,Тракия иМоравско. За клаузи за отстъпването на тези области на България, условия при които ще става окупирането,правата на България на тези области и пр.нищо не е казано, освен че те ще бъдат оформени след края на войната, а дотогава българското правителство поема само администрирането на така наречените Нови земи.

 

Спогодба Клодиус-Попов за присъединяването към България на териториите на Вардарска Македония и Беломорска Тракия.
17 апр. 1941 г.ЦДА, ф.250-Б, оп.1, а.е.48, л.13, 14

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group