ЕКСПОЗИЦИЯ        ВИДЕОАРХИВ        ФОТОАРХИВ       ХОЛОКОСТЪТ        ЗА ХОЛОКОСТА        ОМРАЗАТА ДНЕС    

 
 
 Категории

Германия, 19331939 г.

Европа наНовия ред

Антисемитизмът и България

България срещу Антисемитизма

Антисемитско законодателство

Законът за защита на нацията

1940 гласове в защита на евреите

България своенравният съюзник на ІІІ Райх

1941

Човекът с жълтата звезда или рисунки в лагера

1942 по ул. Ванзее

1942 Звездата на Давид

Поезия между звездите

1943 Обречените

1943 от Кюстендил до София

1943 Протестите

Протестите

Спасените

Български евреи-антифашисти

Отговорността

  

 

 

 

 

1942 Звездата на Давид
 


Шифрована телеграма от МВнРИ до българските царски легации в Букурещ,Будапеща,Загреб,Рим и Виши за съществуването на споразумения между Румъния,Унгария,Хърватско,Италия и Франция с Германия за изселване на евреите от тези страни в Полша.
София, октомври 1942 г.
ЦДА,ф.176к, оп.1ш,а.е.256, л.35


 


Ограничителни знаци, които започват да се поставят в България през 1942 съгласно чл.19 от Наредбата на Министерския съвет, публикувана в Държавен вестник, бр.192/29.VІІІ.1942 г.
ЦДА,ф.1568к, оп.1, а.е.247Вербална нота наМинистерство на външните работи и изповеданията до германската легация в София за съгласието на правителството с германските предложения за уреждане на еврейския въпрос в България и Румъния.
София, 12 ноември 1942 г.
ЦДА,ф.176-к, оп.1ш, а.е.256, л.31,32Доклад на германския пълномощен министър в София Бекерле до германското Външно министерство в Берлин за нежеланието на българското правителство за изселване на българските евреи в германските източни провинции.
София,16 ноември 1942 г.
ЦДА, КМФ 06Паметна бележка от германската легация в София за уточняване изселването на евреи от Румъния и България.Върху документа е поставена резолюция от Богдан Филов за пристигане от германия на специален човек, който да организира изселването. Този специалист е SS хауптщурмбанфюрер Теодор Данекер.
София, 15 окт. 1942 г.
ЦДА,ф.176к, оп.1ш, а.е.256, л.43

 

Copyright Shalom, 2011  |  Designed by AV Design Group