Top banner
SUBSCRIBE

Реклама в пресата

Ефективността от публикуваните реклами, статии, интервюта, репортажи, информация с рекламна цел, зависи най-вече от правилния избор на вестник и/или списание и от оформянето на рекламното послание. Изборът на печатната реклама като рекламен канал за въздействие се определя в зависимост от специфичността на продукта и услугата, от това до каква степен е наложено името на фирмата в общественото пространство, от конкретната читателска аудитория на печатната медиа, от тиража, обхвата и разпространението, както и от престижа на медиата.

При избор на печатната медиа трябва да се има предвид показателя RPC – readers per copy, т.е. колко хора приблизително четат един брой от съответната медиа. Например – /ако няма изрично посочен показател от медиата/ RCP за вестник е около 2, а за списание – до 5. Така при изчисляването на ефективността на кампанията се отчита както общия зададен тираж, така и приблизителния брой хора, които виждат /поне веднъж/ дадената реклама. Освен това, трябва да се отчита и показателя – CPT – cost per thousand или цена за хиляда единици, т.е. ако трябва да се избира място за реклама между приблизително еднакви медии, се има предвид оптималното съотношение цена/тираж. Печатната реклама има още едно важно предимство – при налагане на нов продукт на пазара и необходимост от допълнителни разяснения за продукта и/или услугата, използването на този канал за комуникация е препоръчителен, тъй като дава възможност за показване и обяснение предимствата на рекламирания субект.

 

Предимствата на печатната реклама са:

• Своевременност и гъвкавост – може да се реагира максимум до 3 дни за публикуване на рекламното послание

• Добър обхват на пазара и достигане до широк кръг от потребители – избиране на конкретна таргет група

• Възможност за многократно отпечатване и поднасяне на голям обем информация – т.е. увеличаване „жизнеността” на посланието чрез повтаряемост и възможност за задълбочен анализ

• Сравнително ниски разходи за 1 публикация

• Престижност и достоверност – ако се подбере правилно изданието със съответната целева аудитория

• Избирателност на аудиторията

• При списанията – особено се разчита на високото качество на рекламното средство и се дава възможност за реклама на стоки и услуги, съобразени с изискванията на специфичната аудитория

 

AV Design Group предлага на потенциалните рекламодатели изключително добри условия /оптимални отстъпки, дизайн на каре, формиране на цялостна печатна визия и др./ за рекламиране в печатните медии. Медиаплановете са съобразени преди всичко с предварително проучване на аудиторията за конкретния продукт и селектирането на медиите зависи от целите на комуникационната стратегия.


 • 19 минути

  +
  19 минути е първият безплатен всекидневник в страната, който стартира с мощна промоционална кампания на 1 септември 2008 година. Разпространява се в София, Пловдив, Варна, Бургас, Пловдив и Радомир.
  www.19min.bg
 • 168 часа

  +
  168 часа излиза за първи път през 1990 г., за да възроди идеала на независимия печат в България и да допринесе за тържеството на свободния предприемачески дух. 168 часа е вестник на разследването, което не спестява неудобните факти и разкрива какво се крие зад блясъка и славата, в политиката, бизнеса и обществото. Всяка седмица „168 часа" предлага специализирани приложения за строителство, имоти и обзавеждане, туристически маршрути, образование и др.
  www.168chasa.bg
 • 7 дни спорт

  +
  7 дни спорт е спортният вестник на България. Единственият пълноцветен ежедневник у нас. Излиза всеки ден от понеделник до неделя в обем 24 - 32 страници. Всичко за спорта и футбола в България и по света.
  www.7sport.net/7sport/index.htm
 • 24 часа

  +
  24 часа въвежда новаторски модел на информационен всекидневник. Стратегията минимум думи -максимум новини, свободният език, новите за България формат и графика го правят изключително явление в българския печат. С десетките си практични приложения, със своите акции и инициативи 24 часа успява да поддържа жива връзка с читателите си и не само да информира, но и да помага.
  www.24chasa.bg
 • Анонс

  +
  Вестник Анонс стартира на 16 март 2009 г. в София. Кредото и философията на вестника, а оттам и неговото послание към читателите, могат да се сведат до една дума: позитивизъм. Затова в него няма криминални истории, нито политически скандали. Няма и непрекъснати напомняния за проблемите от делника.
  www.koji.bg
 • Банкеръ

  +
  Вестник Банкеръ е национален финансов седмичник. Първият му брой излиза на 12 април 1993 г. Проучвания, правени по поръчка на вестника показват, че редовните читатели на вестника работят предимно в сферата на средния и едър бизнес, финансовите среди, корпоративното и държавното управление.
  www.banker.bg
 • Български фермер

  +
  Български фермер има най-висок тираж от агроизданията в България и най-голям авторитет сред селскостопанската читателска аудитория. Страниците му предлагат обширна информация за състоянието и пер­спективите на селското стопанство, горите, поземлената рефор­ма, за нови технологии и тенденции, за големите специализирани изложби.
  www.bgfermer.bg
 • България днес

  +
  Амбицията на България днес е да бъде истински вестник за четене, с реални истории, обективна информация и независими журналистически разследвания. Вестник за четене, а не перачница за гузни политически съвести, пиар табло на олигарси и партии, предизборен афиш или евтин манипулатор на общественото мнение
 • Всеки ден

  +
  Като теми и съдържание Всеки ден обхваща най-разностранен кръг читатели – от най-актуалните социални и политически проблеми, през светските новини и събития, чак до неангажиращо занимателните страници с различни културни, образователни, битови и здравни статии.
  www.vsekiden.com
 • Всичко за семейството

  +
  Всичко за семейството е женски вестник и един от най-популярните седмичници в страната. Изданието е насочено към жените от всички поколения, но е добре прието от всички членове в семейството. На страниците му се предлага актуална и разнообразна информация за здравето, модата и красотата, за културния и светски живот у нас и в чужбина
 • Галерия

  +
  Вестник Галерия съчетава забавната информация със задълбочените коментари, интервюта и журналистически изследвания. Всичко, което се случва в политиката, бизнеса, социалния, културен е шоу живот в страната намира отзвук на страниците на вестника.
  www.SITE.bg
 • Дума

  +
  Вестник Дума е автентичният ляв вестник на България. Началото е поставено в далечната 1892 г. от Димитър Благоев с Работник. После историята на изданието е продължена през 1897 г. с Работнически вестник. След 1927 г. вестникът е преименуван в Работническо дело и така до началото на бурната 1990 г., когато големият публицист Стефан Продев поставя началото на Дума.
  www.duma.bg/duma/
 • Животът днес

  +
  Вестник "Животът днес" е наследникът на първия български безплатен семеен седмичен вестник в България с национално разпространение "Живот и Здраве", който излиза от 2007 до март 2012 г. "Животът днес" излиза всяка седмица във вторник, в 24 страници и тираж от 300 000 броя. Съдържанието покрива основните сфери на съвременния живот: технологии, икономика, жилища, хранене, хоби, спорт, туризъм и пътешествия и други.
  www.jivotizdrave.bg
 • Засада

  +
  Вестник Засада има предимно развлекателен харектер, преобладават по-атрактивните вътрешни и международни новини, скандални, но винаги проверени, а също и собствени разследвания, включително и фотографски. Спортните събития са в 6 страници, с изобилен снимков материал.
 • Капитал

  +
  Bестник Капитал е водещият български бизнес седмичник, издание за хората, които взимат решения. Най-влиятелния икономически седмичник в България с анализи, прогнози, коментари, разследвания, обяви за работа.
  www.capital.bg
 • Капитал Daily

  +
  Капитал Daily е най-новият бизнес всекидневник, наследникът на вестниците Дневник и Пари. Мисията на вестника е да предоставя всекидневна качествена (проверена, обективна и полезна) бизнес информация, за хората, които вземат решения
  www.capital.bg
 • Меридиан Мач

  +
  Вестник Меридиан Мач е първият български специализиран национален спортен всекидневник. Изданието присъства на медийния пазар от 1992 година. Според последни мониторинг данни вестник Меридиан Мач е на четвърто място по продаваемост измежду всекидневниците в страната.
 • Монитор

  +
  Вестник Монитор - български национален всекидневник, следен с особено внимание в деловите, политическите и дипломатическите среди. Монитор обхваща целия спектър от обществен интерес: вътрешна и международна политика, икономика, анализи, интервюта, обществен живот, култура, спорт.
  www.monitor.bg
 • Новинар

  +
  Вестник Новинар години наред успешно доказва себе си на вестникарския пазар в страната. Той е пълноцветен национален всекидневник. Ежедневно, заедно с актуалните новини, се публикуват бизнесинформация и реклама, което го прави изключително търсен от бизнессредите и хората със средни доходи.
  www.novinar.bg
 • Политика

  +
  От излизането на първия брой на вестник Политика на 27 април 2004 г. седмичникът се наложи като аналитичен вестник, който изследва в дълбочина политическите и икономическите процеси, анализира ги и търси коментар от участниците в тях
  www.politika.bg
 • Република

  +
  Национален всекидневник Република е новото име, под което излиза вестник Новините днес. Вестникът е политически неутрален, като гарантира плурализъм на мненията и обективна оценка на събитията от политическата, икономическата и социалната сфера.
  www.republika.bg
 • Ретро

  +
  Ретро е най-дебелият пенсионерски вестник. Аудиторията, на която залага седмичникът, са читателите в пенсионна възраст. Вестник Ретро излиза всеки петък с тираж от 200 хиляди броя и 48 цветни страници, разпространява се в цялата страна и е с крайна цена 40ст.
 • Сега

  +
  Сега е политически и икономически независим частен национален всекидневник. Акцентът на изданието е върху актуалната информация от деня и аналитичните материали за проблемите на обществото, за политика, икономика, култура и спорт.
  www.segabg.com
 • Седмичен Труд

  +
  Седмичен Труд е вестник, предлагащ полезни и забавни четива за цялото семейство. През последните петнадесет години жени и мъже от всички поколения откриват на страниците му интервюта с известни личности, интригуващи житейски истории, актуални репортажи, исторически портрети и разкази за живописни кътчета у нас и по света, мистериозни истории и скандални разкрития, музикални, кино - и литературни премиери, спортна информация, културен справочник, любопитна светска хроника
 • Стандарт

  +
  Вестник Стандарт е основан през 1992 г. като национален информационен всекидневник. Още с първите си броеве заема водещи позиции на българския вестникарски пазар. Вестник Стандарт е първият български всекидневник, който ежедневно се публикува и в електронен вариант на английски език.
  www.standartnews.com
 • Строителство Градът

  +
  Вестник Строителство Градът – лидер сред специализираните печатни издания, съдържащи професионална информация за архитектура, строителство, инфраструктура, инвестиции в България и света и др
  www.gradat.bg
 • Телеграф

  +
  Вестник Телеграф е един от утвърдените лидери на националния медиен пазар. Динамичното му развитие, социалната му ангажираност, модерна графика и цена го превръщат в най-тиражния национален всекидневник в страната.
  www.telegraph.bg
 • Трета възраст

  +
  Трета възраст се ползва с името на най-авторитетен и влиятелен социален вестник в страната. Със своята богата тематична палитра той се посреща с изключителен интерес от всички възрастови групи на населението.
  www.tretavazrast.com
 • Дневен Труд

  +
  Дневен Труд е български всекидневник, с огромен авторитет сред политическите кръгове, бизнеса, културния и спортен елит и цялото общество, а марката Труд е символ на независимост, почтеност и професионализъм. Първият брой на вестник Труд излиза на 1 март 1936 г.
  www.trud.bg
 • Уикенд

  +
  Вестник Уикенд представя най-актуалните социални и политически проблеми, през светските новини и събития, чак до неангажиращо занимателните страници с различни културни, образователни, битови и здравни статии.
 • Хоби Фермер

  +
  Хоби Фермер е единственият пълноцветен седмичник за цветята, лозето, овошките и зеленчуците. Всеки петък страниците му предлагат богата информация: полезни съвети за отглеждане на растенията, календар на градинаря, професионална консултация от специалисти, идеи за поддържането на градината и двора.
  www.bgfermer.bg
 • Computerworld България

  +
  Computerworld България е най-влиятелният и проверен източник на информация, предназначена за висшето и средно ИТ ръководство на големи и средни компании, собственици и управители на ИТ компании, ИТ мениджъри от държавния и частния сектор, професионалисти, маркетинг специалсти и консултанти.
  www.computerworld.bg
 • TheSofiaEcho

  +
  TheSofiaEcho – най-популярното издание на SofiaEchoMedia, е единственият англоезичен седмичник в България, който се фокусира върху основните политически, културни, бизнес и спортни събития, свързани с България.
  www.sofiaecho.com
 • 100 Вести

  +
  100 Вести е регионален частен вестник на град Габрово. Разпространява се също така в Трявна, Севлиево и Дряново.
  www.stovesti.info
 • Борба

  +
  Борба е вестник с традиция във Великотърновска област и с утвърдена читателска аудитория, с широк възрастов диапазон поради информационния и рекламен характер на изданието.
  www.borbabg.com
 • Бряг

  +
  Вестник Бряг - ежедневник за Русенска област, излиза 6 дни в седмицата, пълноцветен. Излиза от април 1998 година. Основател и главен редактор на вестника е Маргарита Трифонова. Вестникът излиза с едно приложение всяка събота - 48-странично списание Сити уикенд с телевизионни програми, рекламно-справочно и забавно-развлекателно четиво.
  www.briagnews.bg
 • Добруджанска трибуна

  +
  Вестник Добруджанска трибуна е най - тиражираният частен регионален всекидневник в Добруджа. Разпространява се приоритетно в Добруджа и в общините по Северното Черноморие - Балчик, Каварна, Шабла, Тервел, Генерал Тошево, Крушари, Община Добричка, Добрич.
  www.dobrichmedia.com
 • Знаме

  +
  Вестник Знаме е най-големият и влиятелен информационно-аналитичен всекидневник в Пазарджишка област. Излиза от 14 години, а от 7 години е всекидневник.
 • Конкурент

  +
  Конкурент е единственият всекидневник в Северозападна България с централен офис във Враца. Изданието излиза от 15 години и предлага реално разпространение във Видин, Враца и Монтана.
  www.konkurent.bg
 • Ловеч Прес

  +
  Вестник Ловеч Прес е регионално издание което излиза от печат два пъти в седмицата с разнообразни и интересни рубрики.
  www.lovechpress.info
 • Марица

  +
  Марица е най-тиражният извънстоличен, а в Пловдив е и най-четеният вестник. Изданието се разпространява основно в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска, Старозагорска и Кърджалийска област.
  www.marica.bg
 • Народен глас

  +
  Вестник Народен глас – областен вестник на област Ловеч, 8-12 страници, пълноцветен, излиза всеки вторник и четвъртък.
  www.nglas.wordpress.com
 • Народно дело

  +
  Вестник Народно дело е ориентиран към активната част от населението, която има потребност от актуална и точна информация за обществения живот във Варна и региона. Тематичната концепция на вестника е отворена и към други социални групи, като деца, тийнейджъри и пенсионери. Разпространява се в областите Варна и Добрич.
  www.narodnodelo.bg
 • Нов живот

  +
  Нов живот е всекидневникът с най-голям тираж в Родопите. Излиза 5 пъти седмично – от вторник до събота включително. Разпространява се в три области – Кърджалийска, Хасковска и Смолянска.
  www.rodopipress.info/news
 • Посоки

  +
  Вестник Посоки е ежедневник за Плевенска област, пълноцветен. Излиза без прекъсване от 1945 година до сега. Наследник е на вестник Септемврийска победа. От 2003 година в. Посоки е собственост на Бряг Медиа Груп ЕООД - Русе.
  www.posoki.com
 • Посредник

  +
  Посредник е водещ регионален всекидневник, който се разпространява в Централна северна България. Стандартният обем на вестника е 24 страници с местни, национални и световни новини, интервюта, анализи, коментари, обяви, реклами, спорт. Запазена марка на вестника са специалните търговски приложения.
  www.posredniknews.com/site
 • Свищовски бряг

  +
  Вестник Свищовски бряг - седмичен вестник за община Свищов, пълноцветен, из-лиза всеки петък. Основан декември 2007 година.
 • Силистрински бряг

  +
  Вестник Силистрински бряг - ежедневник за Силистренска област. Излиза от август 2005 година, пълноцветен.
 • Старият мост

  +
  Старият мост е частен регионален седмичник. Разпространява се основно в Свиленградската и Любимецката общини. Има абонати в цялата страна. Вестникът се чете и в съседните на Свиленград гръцки и турски общини. По типология в. Старият мост е общополитически, като обхваща всички сфери на обществения живот - икономика, социални дейности, политика, здравеопазване, образование, култура, спорт и др.
  www.stmost.info
 • Старозагорски новини

  +
  Старозагорски новини е ежедневник, разпространяван на територията на област Стара Загора. В програмата си включва актуална информация, свързана с град Стара Загора и областта, журналистически разследвания, бизнес, културни и спортни новини, коментари по значими регионални и национални събития, развлекателни материали и др.
 • Твоят ден

  +
  Твоят ден е регионално издание в 8 страници на вестниците Труд и 24 часа с местни новини за различни райони на България.
 • Тракански бряг

  +
  Вестник Тракански бряг e седмичник, който се разпространява на територията на община Тутракан, пълноцветен. Излиза от януари 2005 г.
 • Утро

  +
  Вестник Утро е най-тиражният и влиятелен всекидневник в Русе и региона. Първият му брой излиза на 1 август 1990 година.
  www.utroruse.com
 • Хасковска Марица

  +
  Вестник Хасковска Марица регионален лидер в цяла Хасковска област. Тиражът му е 3 500 броя на ден и се разпространява в Хасково, Димитровград, Любимец, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Симеоновград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Одрин и др.
  www.hsmaritsa.com
 • Черно море

  +
  Вестник Черно море е пълноцветен варненски информационен всекидневник с приложение за безплатни обяви и уикенд-списание, всеки ден специализирани тематични страници, коментари и анализи, специална страница за деца - Хлапе и приложение Фамилия.
  www.chernomore.bg
 • Черноморски фар

  +
  Вестник Черноморски фар е най-старият провинциален вестник в България, който не престава да излиза в продължение на 92 години и преминавайки през различни обществено-икономически и политически строеве, до днес, има едно и също предназначение – да информира компетентно и обективно читателите си.
 • Шуменска заря

  +
  Вестник Шуменска заря е регионален ежедневник, разпространяван на територията на област Шумен. В тематично отношение вестникът отразява най-горещите новини от града и региона.
  www.grada.bg
 • Янтра ДНЕС

  +
  Областният всекидневник Янтра ДНЕС е на пазара от понеделник до петък. Разпространява се в района на област Велико Търново. Янтра ДНЕС представя на своите читатели обективна, пълна и актуална информация за събитията във Великотърновска област. Новините отразяват икономическия, културния, политическия и спортния живот в региона.
  www.dnesbg.com
 • Струма

  +
  Вестник Струма е най-тиражният всекидневник в Югозападна България и лидер сред регионалните печатни медии в страната. Разпространява се в три области – Благоевград, Кюстендил и Перник. Всеки ден десетки хиляди читатели предпочитат да научат новините от страниците на нашия вестник, защото сме заслужили тяхното доверие.
  www.struma.bg
 • .net

  +
  .net представя актуална информация от света на интернет – ексклузивни интервюта, задълбочени коментари, новини, образователни материали и експертни съвети. На страниците му освен мнението на водещи дизайнери и професионалисти, могат да се намерят и идеите читателите – всички, за които Интернет е важна част от личния и професионалния живот.
  www.newrank.bg
 • Abitare

  +
  ABITARE е издание за модерния градски човек, за архитектурата като обвивка на съвременния свят, за естетиката и изкуството да живееш, за дизайна, използван като инструмент за създаване на свят, подходящ за живот.
  www.abitare.bg
 • Amica

  +
  Българското издание на AMICA се обръща към съвременната жена – образована, интересуваща се от новите тенденции, чувствителна и предизвикателна. AMICA дава нов поглед към темите и проблемите, вълнуващи жените (култура, лайфстайл, финанси, личности, психология, любопитни четива).
  www.diary.lamaison.bg
 • a-specto

  +
  Списание a-specto е геополитическо, политическо, историческо и занимателно списание за хора, изкушени от знанието. Съдържа анализи, интервюта, исторически материали, научно-популярни текстове и фабулни истории от световната култура.
  www.a-specto.bg
 • аuto motor und sport

  +
  Българското издание на “аuto motor und sport” е автомобилна медия с богат информационен спектър, насочена към широката публика. Във всеки брой читателите могат да намерят изключителни със своята прецизност и компетентност независими сравнителни и индивидуални автомобилни тестове, пълно отразяване на актуалните събития и новите продукти на пазара и др.
  www.ams.bg
 • b2b Magazine

  +
  b2b Magazine е брандът, под който вече излиза най-четеното онлайн бизнес списание в България. Хартиеният тираж е в обем от 6 000 броя, но изданието има силно присъствие в мрежата на собствен домейн и собствена онлайн платформа за по-удобно четене и разглеждане на всеки нов брой.
  www.b2bmagazine.bg
 • BBC Good Food

  +
  BBC Good Food е списание за съвременната жена, предлагащо не просто кулинарни идеи (рецепти), а цялостна визия за културата на хранене, висша кулинария, свободно време, идеи и решения за дизайн и оборудване на дома. Списанието излиза веднъж на две седмици.
  www.goodfood.bg
 • ВВС Knowledge

  +
  ВВС Знание е източник на достъпни и интересни факти за света, който ни заобикаля. Увлекателният и разбираем стил на материалите, както и богатата палитра от фотографии превръщат ВВС Knowledge в интересно и занимателно за всяка възраст издание, не само за родители, но и към подрастващите.
  www.knowledge.bg
 • BBC TopGear

  +
  BBC TopGear България съдържа основните принципи на забавление и любов към високите скорости. Списанието привлича както феновете на автомобилите, така и читатели, които искат да се ориентират в разнообразието от модели.
  www.topgear.bg
 • Biograph

  +
  BIOGRAPH е името на новото луксозно българско периодично издание, посветено на най-големите и интересни личности по света и у нас. Предназначено е за по-претенциозна читателска аудитория, която търси изчерпателен и задълбочен подход към биографиите на ключови фигури от историята и. съвремието.
  www.biographbg.wordpress.com
 • Bravacasa

  +
  BRAVACASA е специализирано списание за широк кръг читатели, като е ориентирано най-вече към хората с вкус към стилния начин на живот и интерес към идеите и тенденциите в интериора и обзавеждането на дома. Със строго специфичната си информация изданието отговаря на нуждите и на професионално ангажираните с архитектура, проектиране, интериорен и мебелен дизайн.
  www.bravacasa.bg
 • Bulgaria On Air

  +
  BULGARIA ON AIR The Inflight Magazine e бордното списание на националния авиопревозвач България Ер. То е луксозно издание за бизнес, анализи, пътувания и лайфстайл, което се разпространява на борда на всички самолети на авиокомпанията, както и до избрани получатели на земята.
  www.bgonair.bg
 • BWM

  +
  BWM е месечно списание за икономика и мениджмънт, което достига с куриер и персонализирано до 6 000 дами заемащи ръководни позиции във водещи български и чуждестранни компании в страната, министерства, парламент, общински съвети, агенции, областни управи, кметства и др. организации на територията на България.
  www.businesswoman-bg.eu
 • Casaviva

  +
  CASAVIVA е най-актуалното интериорно издание, предлагащо последните тенденции в интериорния и мебелния дизайн, класическия и модерен начин на живот, с уникални идеи и решения. CASAVIVA България се радва на успехи с доказан редакционен микс — представянето на интериорния дизайн с конкретни предложения за пространствени решения.
 • Cio

  +
  CIO e първото и единствено списание в България ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната инфраструктура в организацията, към тези, които се стремят да прилагат технологиите за целите на корпоративния успех.
  www.cio.bg
 • Club S1

  +
  Списание CLUB S1 e пряк наследник на създаденото през септември 1999 г. списание CLUB F1, като в съръджанието му централно място отново заема Формула 1, като най-престижният спорт в света, следен от определено качествена аудитория. Все по-голяма тежест придобиват и останалите моторни състезания, развитието на автомобилния бизнес, животът около автомобилите, развитието на младите таланти, и още множество аспекти, за които буквата S от Speed или Sport e по-подходяща.
  www.clubs1.bg
 • Computer Bild

  +
  Computer Bild е списанието на младите енергични хора, които се интересуват от новостите в света на развлекателната електроника. Изданието излиза в 7 европейски държави, като навсякъде е пазарен лидер.
  www.computerbild.bg
 • Cosmopolitan

  +
  Списание Cosmopolitan окуражава и вдъхновява жените да живеят живота си на макс. Ние създаваме уникална емоционална връзка с читателката, която е основата и центърът на всеки брой. Даваме информация, която тя може да използва в ежедневието си за всичко, което я интересува - връзки, мода и красота, здраве на практическо ниво, кариера и личностно развитие.
  www.cosmopolitan.bg
 • Elle

  +
  Ако Elle беше дреха, щеше да е малката черна рокля: най-ценното модно оръжие. Но Elle е много повече от мода. Elle е светът на работещата, но винаги усмихната жена. Списанието е един безценен чек - в емоции. Много и все хубави!
 • Enterprise

  +
  ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за мениджмънт и ERP, с контролирана дистрибуция. ENTERPRISE достига до мениджърите, като говори на техния език и от тяхната гледна точка. Кратко, ясно и точно, първата по рода си бизнес медия в България се насочва изключително към практическите проблеми в управлението на съвременните компании. ENTERPRISE формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност – от гледна точка на управление и технологии.
  www.enterprise.bg
 • Eva

  +
  EVA е месечно списание, ориентирано към съвременните жени на възраст между 25 и 55 години, модерни и динамични, добре образовани, социално и професионално активни, със собствена кариера, финансово самостоятелни. EVA стартира през 1998 г. и вече години се радва на симпатията и доверието на своите читатели и партньори. EVA привлича все повече и вниманието на мъжете, които са около 15% от аудиторията.
  www.eva.bg
 • Forbes

  +
  Списание Forbes стъпи в България на 10 ноември 2010 г. със специално годишно издание, посветено на милиардерите и богатството. Списанието следва философията, структурата, концепцията и дизайна на Forbes САЩ. То включва около 60% местно съдържание и подходяща за българския пазар селекция от текстове на Forbes САЩ. Обемът е 132 страници.
  www.forbesbulgaria.bg
 • Geo

  +
  GEO е сред най-обичаните и уважавани издания в Европа. Ключът за успеха на GEO на всеки пазар, където списанието присъства, е: статии, написани с въображение и отговорност, превъзходна илюстрация, извънредно високо качество на печата. GEO не се увлича по преходни сензации, а разкрива на читателите си информация, която ще запази стойността си и утре.
  www.geo-bg.bg
 • Glamour

  +
  Glamour е женско лайфстайл списание. На българския пазар е от май 2009 г. Силният моден и beauty сегмент в съдържанието е допълнен от интересни статии за любовта, секса, кариерата и здравето, както и добре подбрани и забавно поднесени новини за известни личности.
 • Go Guide

  +
  Списание за клубните хора, програма на заведенията, интервюта с гост и БГ dj-и. Go Guide се издава и разпространява в град София, както и в клубове и магазини, партньори на изданието, в градовете: Благоевград, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, както и сезонно - в морските курорти и Банско.
  www.goguide.bg
 • Grazia

  +
  GRAZIA е списание за мода и красота, чия то главна цел е да напътства читателката по пътя към нейното самоусъвършенстване и да й осигурява полезни идеи, без да се натрапва. Онова, което прави GRAZIA различна от другите марки на пазара за женски списания, е уникалната й формула, осигуряваща елитно, но достъпно ниво на информацията, луксозен, но практичен лейаут и връзка с широка, но любознателна група от читатели.
  www.graziaonline.bg
 • Harper’s Bazaar

  +
  Harper’s BAZAAR е първото модно списание в САЩ и най-старото такова издание в света, което излиза без прекъсване. Появява се през 1867 г. в Ню Йорк като седмично списание за жената от средната и висшата класа и показва мода от Германия и Париж във формат на вестник. Вече 140 години най-верният съветник на жената й помага да бъде модерна, независима, комуникативна, високообразована и да живее пълноценно.
 • Hello!

  +
  Списанието, познато в Испания като HOLA!, а в останалите държави – като HELLO!, има 66-годишна история, свързана предимно с ексклузивни репортажи от света на кралските семейства и звездите от международна величина. На неговите страници читателите ще открият най-любопитните, актуални и лични истории от света на шоу бизнеса и коронованите особи.
  www.hola.bg
 • HoReMag

  +
  HoReMag е списание за професионалистите в туризма. Със своите публикации, мнения, оценки и прогнози обслужва професионалните интереси на хотелиерите, ресторантьорите, туроператорите и турагентите.
  www.horemag.bg
 • Joy

  +
  Списание JOY e най-успешното списание за жени в Германия и топ издание в общо 18 европейски държави. Създадено през 1995 г. и веднага се откроява в луксозния сегмент с революционния си мини формат и със забавния си характер. В него всички вълнуващи за жените теми – мода, красота, звезди, секс, взаимоотношения, свободно време – са поднесени с остроумие, хумор и освежаваща лекота. В България JOY стартира в края на 2006 г. с мотото «Удоволствието от живота» и за няколко месеца се превръща в пазарен лидер сред модерните и динамични жени на възраст от 19 до 29 години.
 • L’Europeo

  +
  L’Europeo излиза шест пъти годишно и всеки негов брой е посветен на специална тема. L’Europeo пише за история, политика и култура, представя факти, събития и личности, свързани с различи периоди от света, човека и обществото. Най-прочутите личности в най-заплетените истории.
 • Max

  +
  Българското издание на MAX следва концепцията на оригинала за съчетаване на забавни и сериозни четива, качествена визия и коментари. MAX е приятно смесен коктейл от лайфстайл теми – мода, автомобили, аксесоари и козметика, нощен живот, новини, политика, спорт, музика и кино, красиви жени.
 • MD

  +
  "MD" е специализирано списание за лекари и здравни специалисти. Съдържа професионална, практична и полезна информация за всички специалности в медицината. Публикува новини, разработки и указания свързани с клиничната практика.
 • Metal Hammer

  +
  Библията на хеви метъла. Това е определението, което дават сами за себе си от култовото британско списание “Metal Hammer”. И с основание – издавано от 1986 г. на отдавна превърналия се в международен английски език, “Metal Hammer” се чете в цял свят и е нещо повече от периодично издание – то е институция. Българското издание ще излиза всеки последен четвъртък на месеца, в тираж от 4000 копия, с обем от 80 страници.
  www.metalhammer.bg
 • National Geographic

  +
  National Geographic е официалното издание на една от най-големите световни научни и образователни организации с идеална цел - Националното географско дружество на САЩ. National Geographic се издава на над 30 езика и се разпространява се в почти всички страни по света.
  www.nationalgeographic.bg
 • NG KIDS

  +
  NG KIDS е предназначено за децата, които откриват заобикалящия ги свят, а безкрайното им любопитство поражда лавина от въпроси. Списанието непрекъснато изненадва своите малки читатели с невероятни, весели и интригуващи истории за живота на планетата. Разнообразните и забавни рубрики на списанието поднасят ценни знания, научни факти и разкази за културни традиции, които децата усвояват по възможно най-увлекателния начин.
 • Networkworld

  +
  Списание Networkworld е единственото специализирано българско издание в областта на мрежите и телекомуникациите, осигуряващо технологични новини и анализи в областта на глобалните и локални мрежови продукти и услуги.
 • PC World България

  +
  PC World България е най-популярното компютърно списание в България с месечна аудитория от около 40 000 човека. Насочено е преди всичко към домашните потребители, любители и професионалисти, ИТ мениджъри, системни администратори в малки и средни предприятия, консултанти, инженери и технически специалисти, научни работници и студенти.
  www.pcworld.bg
 • Playboy

  +
  Още от основаването си от Хю Хефнър, през 1953 г., Playboy и неговото лого – заек, са сред най-разпознаваемите брандове в света. Днес легендарното мъжко списание се издава в 28 държави. От появата си на нашия пазар през 2002 г. българското издание продължава да бъде категоричен и несменяем лидер по тираж и четаемост сред мъжките списания. Основната мисия, на която Playboy служи от самото си създаване, е да бъде авторитетен и винаги безупречно информиран пътеводител в света на спорта, бизнеса, модата, забавленията и всички останали теми, които интересуват съвременния мъж.
  www.playboy.bg
 • Prime Time

  +
  Prime Time e първото българско специализирано списание за часовници и бижута, организирано като 24-часово пътешествие в перфекционисткия свят на часовникарството и бижутерията. Един паралелен свят, надраснал основната си задача да внася ред в ежедневието ни и превърнал собствените си деца в произведения на изкуството.
 • Progressive

  +
  Progressive е B2B списание за бързооборотни стоки, което се издава в Хърватска, Босна и Херцеговина, Словения, Унгария, Румъния и Сърбия, Черна Гора и Македония. В България Progressive започна да се публикува от февруари, 2007г.
  www.progressive.bg/bg/
 • Една седмица в София

  +
  "Една седмица в София" не е обикновен гайд за София, а издание със собствено мнение и стил. Целта му е не само да информира и разкрива на читателя динамиката на живота в столицата, но и да извежда на преден план лица и събития, които счита за по-любопитни и по-важни за читателя.
 • 9 месеца

  +
  Списание 9 месеца е специализирано издание за бременност и майчинство, което години наред дава ценни съвети на хиляди бъдещи и настоящи майки. Първият брой излиза на пазара през март 1996 г. и е последван от повече от 170 списания "9 месеца". Всичко за бременността, за раждането и отглеждането на бебето и детето до 3-годишна възраст, за взаимоотношенията между мама и татко намира място на страниците на списание “9 месеца”. Автори в него са водещи акушер-гинеколози, педиатри, психолози, педагози.
  www.9m-bg.com/index.php
 • Бакхус

  +
  Списание "Бакхус" е най-авторитетната българска медия в областта на виното, ресторантьорството и висшата кулинария. Предлага уникално българско съдържание, представя качествени напитки, храни и гурме пътувания.
  www.bacchus.bg
 • Блясък

  +
  Вече над 17 години "Блясък" е най-известното списание за звезди у нас. През този дълъг период изданието никога не изневери на основните си принципи - да поднася на читателите порция от най-горещите светски новини, гарнирани с ексклузивни снимки от всички интересни партита и събития през седмицата.
  www.bliasak.bg
 • Всичко за жената

  +
  Сред многобройните предложения на пазара сп. “Всичко за жената” е едно уникално издание с изчистена и елегантна визия. Насочено към активната съвременна жена, която иска да изглежда перфектно, да живее в уютен дом, да се грижи добре за семейството си и да отделя време за себе си.
 • Журнал за жената

  +
  Журнал за жената е най-четеното списание в България. "Журнал" е уникално съчетание на полезни съвети и развлечение, на сериозното и забавното. Списанието е като една истинска приятелка на българската жена, която всяка седмица гостува в дома й, за да си поговорят по своите си женски теми, за грижите, радостите и мечтите си.
 • Здравен журнал

  +
  На страниците на списанието ще намерите съвети на специалисти, медицински новости и всичко необходимо, за да не боледувате, а да изглеждате чудесно и в отлична форма. "Здравен журнал" е практичното здравно списание на българската жена.
 • Идеален дом

  +
  Вече повече от десетилетие списание Идеален дом е водещо месечно издание за архитектура и обзавеждане на дома. Списанието печели сериозна читателска аудитория с богатството от интериорни решения на изявени дизайнери за дома и офиса. То е незаменим съветник за всеки, решил да внесе стил, уют и комфорт в дома си с многобройните идеи за преустройство, обзавеждане и декориране.
 • Идеален Дом Декор

  +
  Списание Идеален Дом Декор е насочено към интелигентната публика с вкус и с изисквания към начина си на живот. Списанието е предназначено към хората, които ценят красивата вещ и имат творческата нагласа да комбинират предметите и да сътворяват среда с дух и собствен характер.
 • Капитал Light

  +
  Седмично приложение за свободно време. „Капитал Light“ остава задължителния гид за естетическите избори на модерния градски човек.
  www.capital.bg/light/
 • Кулинарен журнал

  +
  "Лесно изпълними, апетитни и практични. Така с няколко думи могат да се опишат стотиците рецепти, които всяка година предлагаме на нашите многобройни читатели. Но да не забравяме най-важното - "Кулинарен журнал" е единственото списание в България, което подбира и изпробва в кухнята си най-добрите рецепти, изпратени именно от читателите.
 • Мениджър

  +
  Списание МЕНИДЖЪР е единственото по рода си списание за българските мениджъри, предприемачи и собственици. То защитава техните интереси и полага усилия да им помага в бизнеса. Списанието е независимо, частно, съблюдава етичния кодекс на българските журналисти, създадено е с изцяло български капитал.
  www.manager.bg
 • Мода

  +
  Мода МОДА е едно от утвърдените български списания, което вече 10 години присъства на родния издателски пазар. МОДА е списание за модата като начин на живот. Списанието се ръководи от една основна съдържателна формула. А тя е: модното във всичко, такова, каквото ни го предлага съвременният свят - от тенденциите на модните подиуми до най-актуалните събития, направления и лица, които присъстват в нашето ежедневие.
 • Моето бебе

  +
  Списания Моето бебе и аз е насочено към съвременните родители (или бъдещи такива) – млади, интелигенти, амбициозни, търсещи качествена, актуална и практична информация, любопитни факти, малко музика и много изненади.
  www.moetobebe.net
 • Моето дете

  +
  Моето дете предлага изобилие от точна информация и практични съвети за периода на бременността, за раждането и за отглеждането на бебето и малкото дете. Майчинството е най-уникалното събитие в живота на всяка жена, но с помощта на Моето дете с лекота и с усмивка ще се справите с голямата отговорност за здравето, развитието и възпитанието на своята рожба.
  www.moetodete.bg
 • Моята бременност

  +
  Списание Моята бременност - всичко, което искате да знаете за бременността, раждането и грижата за новородено в 120 страници. Търсените отговори на всички вълнуващи ви въпроси в очакване на бебе.
  www.moetobebe.net
 • Наш дом

  +
  Наш дом е най-реномираното българско списание за дизайн, интериор, обзавеждане и архитектура. Излиза от 1967 г. и до днес е на върха в класациите на родните lifestyle издания. Показва най-хубавите домове у нас и къщи на българи в чужбина. Предлага богата информация за модните тенденции и новости на мебелния пазар, идеи за декорация, полезен каталог с цени на стоки и услуги.
  www.nashdom-bg.com/bg/
 • Образование и специализация в чужбина

  +
  Сп. "Образование и специализация в чужбина" е първото и единственото българско издание, което представя подробно процедурата за кандидатстване за бакълавърска, магистърска, и докторска степен, чуждестранни университети и колежи, визи и право за работа, дава полезна и актуална информация за тестове, изпити, конкурси, стипендии.
  www.studyabroad.bg
 • Auto Bild

  +
  Auto Bild е най-успешното европейско списание за автомобили. В България списанието излиза от 2002 г. Предлага оригинални сравнителни тестове на качествата и поведението на различните марки автомобили, професионална оценка на вече употребявани коли, актуална информация от света на автомобилите и др.
  www.autobild.bg
 • Регал

  +
  Регал - списанието, което изследва пазара на бързооборотни стоки в България. На страниците му читателите намират коментари, анализи, проучвания, обяви за промоции на нови продукти, консултации относно мърчандайзинг, интервюта с професионалисти от бранша.
  www.regal.bg
 • Списание 8

  +
  Списание 8 е българско научнопопулярно списание, което продължава духа и традициите на любимото на поколения българи сп. "Космос", излизало от 1962 г. до 90-те години на ХХ в. Списание 8 излиза с активната подкрепа на д-р Светослав Славчев, 22 г. зам. главен редактор на списание Космос. Списание 8 представя популярна и задълбочена информация за науката, природата, алтернативната медицина, древната история и неочакваното, като с акцент и приоритет са откритията и новините от България, или свързани с хората в страната.
  www.spisanie8.bg
 • Story

  +
  Story е списанието, в което звездите разказват истинските си истории пред истинските професионалисти за истински познавачи. За петте години, откакто е на българския пазар, от издание, отразяващо живота на звездите, Story се превърна в институция, с която звездите се съобразяват и която сама създава звезди.
 • Тема

  +
  Списание ТЕМА е седмично обществено-икономико-политическо списание, което излиза всяка събота. Проследява и анализира обществено-политическия, икономическия и културния живот в България и света. ТЕМА разчита на собствените си журналистически разследвания и се стреми към голямо жанрово разнообразие.
  www.temanews.com
 • Програмата

  +
  ПРОГРАМАТА е безплатен културен гайд за София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Основната му цел е да поднася във възможно най-пълен, удобен и едновременно компактен вид чиста информация за всяко едно събитие, случващо се в градовете: филми, постановки, експозиции, изложения, класическа и съвременна музика, концерти, партита и събития с обществено значение.
  www.programata.bg
 • Хай клуб

  +
  Седмично списание, наложено успешно от 12 години на българския пазар, адресирано към младежката аудитория. Хай клуб е предпочитано от тийнейджъри и младежи с разнообразни интереси.
  www.hi-clubUSB флаш памети

Рекламни USB Flash памети

Складови налиности и внос на широка гама от USB флаш памети, както и всички начини за тяхното брандиране. Това е един модерен и стилен подарък, с който ще зарадвате клиентите и партньорите си.
Тъй като е често използвана в нашето ежедневие, USB флаш паметта ще подсеща често притежателят й за вашата дейност. Освен това нашият екип от специалисти ще ...

печат и запис на CD и DVD

Запис и печат на CD и DVD

Директен пълноцветен печат с фото качество върху CD или DVD диск. Като допълнителна опция предлагаме лаково покритие на компакт-диска.

Запис на аудио, видео, презентация или данни върху избраните носители. Изработка на различни видове обложки за пластмасови CD кутии и DVD кутии, картонени и хартиени кутии, диджипакове, джобове ...

PVC карти

PVC карти - печат

Директен дигитален, ретрансферен, термотрансферен и офсетов печат на PVC банкови, клубни и фирмени карти.

НОВО: Директен дигитален печат- едностранен и двустранен печат- изключително ниска себестойност и кратки срокове за изработка на малки тиражи до 500 броя. Едноцветен и пълноцветен печат върху карти с магнитна лента, чип, безконтактни или обикновени пластини. ...

магнити за хладилник

Магнити за хладилник

Изработка на гъвкави магнити с индивидуална форма, пълноцветен отпечатан картон с допълнитено ламинирано покритие, каширани върху 0,4 мм магнитно фолио. Допълнително може да се добави 3D ефектен ламинат, термометър, тефтерче или календариум.
Магнитите за хладилник са още едно уникално рекламно предложение, което АВ Дизайн Груп Ви предлага. Чрез ...

 • каталог на рекламни подаръцицени за дигитален печатCD и DVD тиражиране

Copyright © AV Desing Group. All right reserved.