Top banner
SUBSCRIBE

Връзки с обществеността.

Организиране на събития.

 

Включването на public relations в цялостния микс при разработването на комуникационна стратегия става все по-необходимо, тъй като чрез средствата и методите на public relations се въздейства върху поведението на големи групи хора и се работи за усъвършенстване представата на аудиторията за налаганата фирма, марка, услуга и т.н. Със средствата на PR се създава благоприятна маркетингова ситуация, в която рекламата работи ефективно и икономично, става все по-успешна и печеливша. Дейностите, свързани с налагане на положителен имидж на дадена организация, марка, услуга или конкретен продукт, трябва да са насочени към строго специфични групи от хора – decision makers, върху които да се въздейства при вземане на решение за покупка или формиране на представа за корпоративния имидж на институцията. Изграждането на корпоративен имидж на съответната организация е дълъг, сложен и строго таргетиран процес, изискващ навреме планирани PR-събития, предпазване от провокации при „черен PR”, адекватни решения при планиране на кризисен PR.

AV Design Group има опит при разработването на проекти, свързани с изграждането на цялостен корпоративен имидж на организации и структури. Ръководим се от принципите на лоялността, честната конкуренция и търсенето на нови форми за комуникация на продукта с обществената среда. Изключително важно е непрекъснатата връзка с медиите и подбора на канали за реализация на позитивните послания. Имаме богат опит при организиране и иницииране на събития, чрез които се цели изграждането и запазването на положителния имидж на организацията в социалната среда.

Фирмени и продуктови комуникации:

• SWOT анализ

Цялостни комуникационни стратегии

Корпоративна и бранд идентичност – идейна концепция, дизайн и ръководства

Продуктови промоции и рекламни кампании, вкл. медиа планиране и купуване, дизайн и изготвяне на материали

Консултации, организация и осъществяване на социално-отговорни кампании и спонсорства

Мониторинг и анализ на резултатите

 

Връзки с медиите:

• Медиен мониторинг и прес-досиета – радио, телевизия, преса, интернет

Изготвяне и разпределяне на съобщения за медиите

Организиране на пресконференции

Изготвяне на прескитове

Организиране на медийни изяви

Статии, интервюта, платени публикации

 

Организиране на събития:

• Семинари, конференции, конгреси, кръгли маси, презентации за партньори и служители, коктейли, приеми, фирмени и частни партита, благотворителни прояви, концерти, тържествени церемонии

Цялостно планиране и организационно обезпечаване

Наем зали, кетъринг, декорация

Техническо обезпечаване (аудио, видео, осветление, мултимедия, преводачески системи)

Покани и съобщения – изготвяне, персонализация, мейлинг

Регистрация на участници

Изготвяне и комплектоване на материали за участници и гости, вкл. сувенири и подаръци

Фото и видео заснемане

Медийно отразяване

 

AV Design Group има опит при разработването на проекти, свързани с изграждането на цялостен корпоративен имидж на организации и структури. Ръководим се от принципите на лоялността, честната конкуренция и търсенето на нови форми за комуникация на продукта с обществената среда. Изключително важно е непрекъснатата връзка с медиите и подбора на канали за реализация на позитивните послания. Имаме богат опит при организиране и иницииране на събития, чрез които се цели изграждането и запазването на положителния имидж на организацията в социалната среда.

USB флаш памети

Рекламни USB Flash памети

Складови налиности и внос на широка гама от USB флаш памети, както и всички начини за тяхното брандиране. Това е един модерен и стилен подарък, с който ще зарадвате клиентите и партньорите си.
Тъй като е често използвана в нашето ежедневие, USB флаш паметта ще подсеща често притежателят й за вашата дейност. Освен това нашият екип от специалисти ще ...

печат и запис на CD и DVD

Запис и печат на CD и DVD

Директен пълноцветен печат с фото качество върху CD или DVD диск. Като допълнителна опция предлагаме лаково покритие на компакт-диска.

Запис на аудио, видео, презентация или данни върху избраните носители. Изработка на различни видове обложки за пластмасови CD кутии и DVD кутии, картонени и хартиени кутии, диджипакове, джобове ...

PVC карти

PVC карти - печат

Директен дигитален, ретрансферен, термотрансферен и офсетов печат на PVC банкови, клубни и фирмени карти.

НОВО: Директен дигитален печат- едностранен и двустранен печат- изключително ниска себестойност и кратки срокове за изработка на малки тиражи до 500 броя. Едноцветен и пълноцветен печат върху карти с магнитна лента, чип, безконтактни или обикновени пластини. ...

магнити за хладилник

Магнити за хладилник

Изработка на гъвкави магнити с индивидуална форма, пълноцветен отпечатан картон с допълнитено ламинирано покритие, каширани върху 0,4 мм магнитно фолио. Допълнително може да се добави 3D ефектен ламинат, термометър, тефтерче или календариум.
Магнитите за хладилник са още едно уникално рекламно предложение, което АВ Дизайн Груп Ви предлага. Чрез ...

  • каталог на рекламни подаръцицени за дигитален печатCD и DVD тиражиране

Copyright © AV Desing Group. All right reserved.