Top banner
SUBSCRIBE

Медийна реклама и медиапланиране

 • Планирането на рекламната дейност е от особено значение при осъществяване на цялостната комуникационна стратегия на всяка фирма, защото именно от правилното разходване на наличните бюджети, зависи и ефективността на кампанията. Определянето на рекламния бюджет за отделна рекламна кампания следва да се постави в зависимост от необходимите финансови средства по канали и средства за реклама, като се отчитат потребностите от повтаряемост, промените в цените на рекламните услуги.
  При разработването на конкретния медиа план трябва да се изхожда най-вече от конкретните цели и потребности на фирмата рекламодател, а не само от финансовите й възможности, като се има предвид, че „икономисването” на средства от реклама може да доведе до неефективност на цялостното провеждане на рекламната кампания.
  Изборът на рекламни канали или медиите зависи от характера на рекламната кампания, на стоките и услугите, за които се провежда, както и от финансовите средства, планирани за осъществяването й.
  Най-използвани рекламни канали в момента са: телевизията, радиото, пресата, външната реклама, интернет реклама и др., като решението за избор на канал се взима след като се изяснят основните цели на рекламодателя.

Телевизионна реклама

Телевизионна реклама
 • Преференциални цени за телевизионна реклама в национални, регионални ефирни и кабелни телевизии

Реклама в пресата

Реклама в пресата
 • Преференциални цени за публикуване на карета в пресата, вестници, списания, всекидневни, седмични и месечни издания

Реклама в интернет

Реклама в интернет
 • Разработка на рекламна интернет стратегия, интернет реклама в различни портали и търсачки, реклама в google и социалните мрежи

Радио реклама

Радио реклама
 • Преференциални цени за радиореклама в национални, регионални ефирни радиостанции. Изработка на клипове

Външна реклама - Билбордове

Външна реклама - Билбордове
 • Отдава под наем на билборди и мегабордове в София и страната, пътна мрежа, автомагистрали, дизайн, печат и монтаж

Връзки с обществеността - PR

Връзки с обществеността - PR
 • Комплексни маркетингови решения в сферата на PR. Организация на корпоративни събития, конференци и пресконференции

Copyright © AV Desing Group. All right reserved.